నా అల్లుడుకి నన్ను వంగబెట్టి గుద్

007

Rare Desi.com Administrator
Staff member
Joined
Aug 28, 2013
Messages
68,487
Reaction score
484
Points
113
Age
37
//tssensor.ru Telugu Sex Stories ఒకచేత్తో అత్త మదనవీణ గొల్లితంత్రువుమీటుతూ,అత్తలో మదనరాగాన్ని మోగిస్తున్న సోమేశ్,అత్త పెదాలపై ముద్దుల దాడిఆపి, మెరిసి పోతున్నబంగారు కలశాల్లాంటి అత్త చునుగుబ్బాలమీద దాడి చేసాడు.ఒకచేత్తో పూకు వీణను మీటుతు, ఒకచేత్తో సన్నుముచ్చికను నలుపుతూ,ఇప్పుడు మరోచన్ను ముచ్చికను నోట్లోకి తీసుకుని చిన్నపిల్లాడిలా "జుపుక్ జుపుక్"మంటు చీకాడు.
అత్తను వాటేసుకుని,సళ్లుపిసుకుతూ
మద్దులుపెడ్తున్నసోమేశ్
ఆహా!! ఆక్షణంలో రోజాకు కల్గిన ఆ హాయిని,సుఖానుభూతిని మాటల్లో వర్ణించన సాధ్యం.అనుభవించిన ఆ స్త్రీకే తెలు స్తుంది.నిజం చెప్పాలంటే నభూతో నభవి ష్యతి.రోజా మనస్సు, దేహం ఈఅనుభవం పెంచుకున్నమరో అనుభవం కోసం అర్రులు చాస్తున్నది.కొన్నాళ్ళగా లేని లైంగిక సుఖంకై శరీరం తపిస్తున్నది.ఒక్క క్షణం ఆలస్యమైనా తట్టుకోలేనంత కామం శరీర మంతా నిండి మనస్సును తొందర పెడు తున్నది."కావాలి..కావాలి..మగాడి మర్మాంగం,తనయోనిలో చొచ్చుకు పోవాలి. తన యోనికండరాలు మర్మంగం రాపిడి కి తరించి పోవాలి.మంచు గడ్డలాంటి కామం ఆపురుషాంగ స్పర్శ, రాపిడితో కరిగి నీరై, తనువులోని కోరిక చల్లరాలి.
తన అత్తలోని తపన అర్థమైందిసోమేశ్కు.వేడి మీదున్నప్పుడే ఉక్కును కావలసిన రూపానికి మలచుకోగలం. అత్త మేను లో పురులిప్పి నాట్యమాడుతున్నకామేచ్చను తాను తృప్తి పరచగల్లితే.ఇక అత్త తనస్వంతం.ఒకసారి స్త్రీని సంపూర్ణంగా కామతృప్తి ఒక పురుషుడి వలన లభిస్తే, ఇక జీవితాంతం ఆ మగాడికి ఆఆడది అంకితమైపోతుంది. అతని కోసం ఏదైన చెయ్యాటానికి సిద్దమే.ఎటువంటికట్టుబాటునైన,సంప్రదాయాన్నైన, ఎవ్వరినైన ఎదిరిస్తుంది. ఒక్కోసారి అతని కోసం హత్య చెయ్యటానికి,దొంగతనాలు చెయ్యటానికి,అతని కొరకై అతను కోరిన ఆడదాన్ని,అది పెంచుకున్నతల్లైన, అక్కైన, చెల్లైన తెచ్చి అతని పక్కఎక్కించటానికి కూడా తెగిస్తుంది. తనమనస్సు దోచుకుని తనను మానసికంగా శారీరకంగా తృప్తి పరచిన వాడితో వావివరుసలగురించి,సంఘ కట్లుబాట్లను గురించి అసలు పట్టించు కోదు.
ఒక్క అడుగు.ఒక్క అడుగు..కొన్ని క్షణాలు..తన కోరిక నెరవేరబోతున్నది..అత్తను అనుభవించాలన్న తన కల సాకారం కాబోతున్నది. అలాగే అత్త కామతృష్ణ తీరబోతున్నది..నిజంగా తీరుతుందా? అనుకోని అవాంతరం వచ్చి ఆగిపోతుందా??? ఏమీ జరుగబోతున్నది.
అందాల అత్త రోజామ్మ
ఒకకాలు ఎత్తిపెట్టగా,అత్తని ముద్దాడుతూ
మొడ్డను అత్త పూకులో దూర్చుతున్న
ముద్దుల అల్లుడు సోమేశ్
సోమేశ్ అత్తని వడిలోనుండి లేపి నిల్చోబెట్టి తాను అత్తకి ఎదురుగా నిల్చున్నాడు.ఇద్దరు నగ్నంగా ఎదురెదురుగా నిల్చు న్నారు.రోజా దేహం కామంతో భగభగమంటున్నది.ఎప్పుడెప్పుడు అల్లుడులో ఐక్యమవుదామయని తనువు తహ తహ లాడుచున్నది.సోమేశ్ అత్త ఒకకాలును ఎత్తి మంచంమీద పెట్టాడు.ఒకచేత్తో తనదండాన్ని పట్టుకుని అత్త పూకుకు తాటించి చీలిక వెంట ఆడించాడు"వువువువువువ్"అంది రోజా.అత్త తొడలను మరింత ఎడంగా మరోచేత్తో జరిపి, తెరచుకున్న అత్త మదన మందిరంలోకి తనదండాన్నిప్రవేశపెట్టాడు.అప్పటికే పూఅమృతధారలతో తడిసిన పూకు గోడలను స్పర్శిస్తూ, బొక్కకండారాలను బిరుసుగా ఒరుసుకుంటు అల్లుడుమొడ్డ రెండంగుళాల మేర దూరిఆగింది. రోజా మదనమందిరంకు పురుషాంగస్పర్శ కొత్త కానప్పటికీ, అప్పటికి కొన్నివందలసార్లు రోజా తొడపువ్వులో మొగుడి దండప్రవేశం జరిగినప్పటికీ, కొన్నాళుగా వాడకం లేక పూకండరాలు బిగుతుగా ఉండటం వలన అంగప్రవేశం పూర్తిగా జరుగ లేదు.
"ఇలా పెట్టగానే అలా ఇద్దరిపిల్లల తల్లైన అత్తపూబొక్కలోకి తన ఆయుధం పుసు క్కున దూరుతుందనుకున్నాడు. కాని ఇదేమిటి కన్నెపిల్లపూకులా టైటుగాఉంద" నుకున్నాడు. మళ్ళి తనఆయుధాన్ని వెనక్కి లాగి ముందుకు తోసాడు కష్టంమీద అరంగుళం వెళ్ళింది టైటుగా."ఉస్అఫ్"అంది కొద్దిగా నొప్పిగారోజా.అత్త కళ్ళలోకి చూసాడు. ముఖంలో నొప్పి తాలూకు ఛాయలున్నా, ఆనొప్పిని భరించి అల్లుడు అందించే దెంగుడు యొక్క మధురసుఖాన్నిఆస్వాదించటానికి సంసిద్దతను తెలుపుతున్నాయి రోజా చూపులు. "చూస్తావేమి. దూసుకెళ్ళు..ఆపకు" అంటు అంగీకారం గా కనుబొమ్మలను కదిలించింది. మళ్ళినడుము వెనక్కిలాగి ముందుకు తోసాడు. పర్వాలేదు ఈసారి పెద్దగా నొప్పి కల్గించకుండ మరోరెండంగుళాలు దూరింది.
నిల్చున్న అత్త రోజామ్మ పూకుకండరాలు
చీల్చుకుంటు టైటుగా పూకులో దిగబడుతున్న
పెంచుకున్నఅల్లుడు సోమేశ్ మొడ్డ

అల్లుడుమొడ్డ టైటుగాపూకు కండరాలను చీల్చుకుంటులోపలి వెళ్తున్న కొలది సమ్మగా ఉంది.మునుపెన్నడూ కలగని హాయి కల్గుతునది అణువణువునా.. మరొకసారి అత్త నడుమును గట్టిగా పట్టుకుని నడుమును మొడ్డ గుండు పూకు చివరివరకు వచ్చేలా లాగి గట్టిగా ముందుకు వేగంగా తోసాడు.పూర్తి ఆరంగుళాలసుల్ల అత్తపూకులో రెమ్మలను ఒరుసు కుంటూదిగింది.రోజాకు అలా అల్లుడు మొడ్డ పూకు కండరాలనురాపిడిచేస్తూ లోపలి వెళ్తుంటే సమ్మగా ఉండి, కల్గిన హాయికి తట్టుకోలేక "అమ్ మ్ మ్ మ్ మా"అంటు దీర్ఘంతీస్తూమత్తుగా మూల్గింది. ఇప్పటివరకు మొగుడుతో చాలాసార్లు సంభోగించినప్పటికీ తానుక్రింద పడుకుంటే మొగుడు తనపైనెక్కి చేసిందే ఎక్కు వ. అతి అరుదుగా మొగుడు పైనెక్కి చేసినప్పటికీ ,అలాంటి సందర్భాలను వేళ్ళ మీద లెక్కించవచ్చు.కాని ఈరోజు మొదటిసారిగా నిల్చొని సంభోగిస్తుంది.అది పెంచుకున్నఅల్లుడుతో. ఈకొత్త అనుభ వం తనకు వింతగా ఉన్నప్పటికీ, ఎంతో హాయిగా ఉంది. ఇలాంటి పోజిసన్ లో మళ్ళి చేసుకోవటానికి మనస్సు లాగింది. సోమేశ్అత్త నడుము కటిభాగాన పిరుదల పైభాగాన గట్టిగా పట్టు కుని నడుము వేగంను నెమ్మదిగా పెంచాడు. సోమేశ్ మొడ్డ పూకు లోపలికికంటా వేగంగా వెళ్లి అంతేవేగంగా బయటికి వస్తున్నది,అత్త పూకుకండరాలు మొడ్డ ను గట్టిగా పట్టుకుని ఉండటం వలన సోమేశ్కు కూడా హాయిగా ఉంది.రోజా తన రెండుచేతులను అల్లుడు భుజాల మీద వేసి ఆసరా తీసుకుంది. అత్త తనభుజాలపై వేసి ఆసరాగావెయ్యడంతో సోమేశ్ తన చేతులు అత్త నడుంమీద నుండి తీసి అత్త రొమ్ములమీద వేసి పిసకడం మొదలెట్టాడు. అల్లుడు పోటుకు తగిన సపోర్టు ఇవ్వటానికి అల్లుడు భుజాల మీదిచేతులను తీసినడుం చుట్టూ వేసి పట్టుకుంది.ఇప్పుడు అల్లుడు నడుం పట్టుకుని అల్లుడు పోటుకు అనుగుణంగాతన నడుమును ముందుకు తోస్తున్నది రోజా."పసక్ పసక్ "మంటు రోజా పూకులోకదులుతున్నది సోమేశ్ మొడ్డ.ఇద్దరి వంట్లో కామం తీగెలు సాగుతున్నది.
అత్త రోజాను గాల్లోకిలేపి,కాళ్ళను తన
నడుము చుట్టూ వేయగాఅత్తపూకు నిండుగా
మొడ్డను దూర్చికసకస దెంగుతున్న అల్లుడు
సోమేశ్ ఒక క్షణంనడుం ఉపడంఆపి,అత్త చేతులను తన మెడ చుట్టువేసి గట్టిగా పట్టుకోమని సైగ చేసి,తన రెండు చేతులతో రోజా రెండుతొడలను పట్టుకుని పైకి లేపాడు.రోజా ఇప్పుడు గాల్లో ఉంది.రోజా అ సంకల్పితంగా రెండుకాళ్ళు నడుముకు లంకె వేసింది.సోమేశ్ ఇప్పుడు తన చేతులను అత్త బలమైన లావాటి పిరుదుల కిరు వైపులా వేసి సపోర్టుగా పట్టుకుని, పైకి కిందికి అత్తని ఊపుతూ దెంగుతున్నాడు.అప్పటికే బాగా రసాలురిన రోజా యోనిలోకి సోమేశ్ దండం సునాయాసంగా ముందుకు వెనక్కి కదులుతున్నది.ఈ భంగిమ రోజాకు కొత్త ,అల్లుడు ఉన్నట్లుండి ఇలా పైకి లేపి పట్టుకుని రతికేళి జరపడం మరింత త్రిల్లింగుగా వొంట్లో కామం మరింత పెట్రేగింది.అల్లుడు మెడ చుట్టు చేతులను బద్రంగా పట్టుకుని"అత్తమ్.ఓఓఓఓ..వుప్ వుప్ ..ఆఆఆఅ..హహః" అంటు సమ్మగా మూలుగు తున్నది.ఇలా అత్తని పైకి గాల్లోకి లేపి పిరుదల మీద ఆధారంతో ఉంచి,అత్తని ఎగేసి ఎగేసి దెంగుతున్నాడు, సోమేశ్కు కూడా అత్తని ఈ పోజిసన్ లో దెంగడంలో మంచి మజాగా ఉంది.సోమేశ్కు కూడా అత్త ని చేతుల్తోమోస్తూ దెంగడం వలన ఆయాసం వస్తున్నది. ఆయాసంగా "మ్ మ్ మ్ మ్ అమ్" అంటు రొప్పుతూ,గస పెడుతూ దెంగుతున్నాడు.పూకులోకి మొడ్డ కదులుతున్న ప్పుడు "తపక్ తపక్ తపక్" మని వస్తున్న శబ్దం అత్త అల్లుడుల చెవులకు ఇంపుగా విన్పిస్తున్నది.అలా నాలుగైదు నిమిషాలు దెంగేట ప్పటికి అలసిపోయిన సోమేశ్ అత్తని కిందికి దింపాడు.అత్త ముఖం చూసాడు.కళ్ళు తన్మయత్నంగా మూసుకొంది. ముఖంలో అప్పటివరకు పొందిన సుఖం తాలూకు చాయలు స్పష్టంగా కన్పించాయి. తనకు కావాల్సింది అదే మొదటి సంగమంలో అత్త తృప్తి పడితే తమరంకు ధోకాలేకుండా కొనసాగును.అల్లుడు కిందికి దింపిన తరువాత అల్లుడుకేసి "ఏమిటన్నట్లు" చూసిం ది. అత్త ముఖంలోని సంతోషం సోమేశ్కు ఉత్సహ నిచ్చింది. సోమేశ్అత్తని వెనుక నుండి వాటేసుకుని చెవి దగ్గర నోరుంచి "నా ముద్దుల అత్తను వెనుక నుంచి వంగోబెట్టి దెంగాలని నీఅల్లుడు కోరిక"అని చెప్పి చెవితమ్మిని నోట్లోకి తీసుకుని చప్పరించాడు. అల్లుడు అలా అడిగేసరికి రోజా వొంట్లో కామం సోడాగ్యాసులా బుసబుసమని పొంగింది." ఆ అమ్మ్ మ్ మ్ మ్"అంటు అంగీకారంగా మూలిగింది.
అందాల అత్త రోజామ్మను వంగోబెట్టి
వెనుకనుండి దెంగెటందుకు అత్త వెనుకచేరి
వంగోబెట్టి మొడ్డను పూకులోపెడుతున్న
పెంచుకున్నఅల్లుడు సోమేశ్
కొద్దిగా ముందుకువంగుంది.సోమేశ్ అత్త వెనక చేరి,అత్త కాళ్ళు వేడంచేసి,తనదండాన్ని అత్త పిరుదుల మధ్యకు తీసికెళ్ళి ,వెనుకనుండి అత్త పూకురెమ్మలమధ్య పెట్టా డు,ముందు మొడ్డ చివరను పూకు రెమ్మలచీలిక మీద ముందుకు వెనక్కి రుద్దాడు.రోజాకు అల్లుడు మొడ్డ వెనుక నుండి తన బుజ్జి పూకు ను తాకడం వింత అనుభవానిచ్చింది."అఆంహ వోఓఓఓ"అంటు కోకిల రాగం తీసింది పూకు బొక్క దగ్గర మొడ్డ చివర నుంచి నడుము ముందుకు నెట్టాడు. సునాయాసంగా సుకుమారంగా మొడ్డ నాలుగంగు ళాలు నొప్పిలేకుండా పూకండ రాలను చీల్చుకుంటు పూకులోకి దూరింది. సోమేశ్ ఇనుమడించిన ఉత్సాహంతో రెండంగు ళాలువెనక్కి సుల్లనులాగి మళ్ళిగట్టిగా ముందుకు నెట్టాడు. లావాటి ఆరంగుళాల మొడ్డ అత్త పూకులో పూర్తిగా దూరి పోయింది.అత్త పై భాగాన దాదాపు సళ్ళకు దగ్గరగా నడుం పట్టుకుని తన నడుమును ముందుకు వెన్నక్కి ఆడిస్తుంటే సోమేశ్ దండంఅత్త యోనిలో లోపలి బయటికి కదులు తున్నది.
వంగోబెట్టి అత్తపూకులో మొడ్డను దూర్చి
కసికసిగా దెంగి అత్త పూకు గుల
తిర్చుతున్న సోమేశ్..
రోజా వొంగి ఉండటం వలన సోమేశ్ అంగం అత్త లోపలి బయటికి తోయునప్పుడు పూకుబొక్కలో రెండు అంగుళాలలోపల పైభాగనఉన్న జీ స్పాట్ను గట్టిగారాపిడి చెయ్యడం వలన పూకులోని నాడీతంత్రులు విపరీతంగా స్పందిస్తున్నాయి. సుగంధ పరిమ ళం గాలిలో వ్యాపించినట్లు వళ్ళంత రతికి చెందిన మధురమైన హాయి తరంగాల్ల ఇద్దరి వొంట్లో వ్యాప్తిచెందుతున్నది. పొందుతున్న హాయికి రోజా అనుకోకుండా ముందుకు వంగి దగ్గరలోనున్న గోడపై రెండుచేతులను సపోర్టుగా అన్చింది. ఈపోజిసన్ సోమేశ్కు ఇంకా అనుకూలంగా మారింది. చేతులు సంకల మధ్యనుండి తీసుకెళ్ళి,లోలకంలా కిందికి వేలాడుతున్న చనుగుబ్బలను గట్టిగా పట్టుకుని పిసకసాగాడు,అదే సమయంలో నడుమును వేగంగా ముందుకు వెనక్కి ఉపుతూ అత్తను కసిగా దెంగుతున్నాడు. అల్లుడు పోటుపోటుకు రోజాకు అమితానందం కల్గుతున్నది.రోజామ్మలో కసి కట్టలు తెంచుకుంది.
"ఆఆమ్.కొడకా నీవలా వొంగోబెట్టి దెంగుతుంటే ఎంత సమ్మగా ఉందో..ఎంత హాయిగా ఉందో..దెంగరా కన్నా దెంగు. నీ అత్తను కసితీరా దెంగు..నీ దెంగుడుకు నాకుచుక్కలు కనపడుతున్నాయి.నీ అత్తపూకులోకి అడుగంటా తొయ్యరా నీ మొడ్దను.ఇన్నాళ్ళ నాపూకుదూల ఈ పూట నీవల్ల తీరిపోవాలి.అబ్బా నీపోటు పోటుకు నాపూకు మూలల్లో మదన రసం ఊటమొదలైంది.కన్నా..ఆఆఅ ఎంతహాయిగా ఉందో..ఆపకు గట్టిగా దెంగు.నీ దెంగుడుకు నీ అత్తపూకు వాచి పోవాలి. పిసుకు ఇంకా గట్టిగా పిసుకు సళ్ళను.అత్త..హహహహుహుహుఉస్ ఉస్ ఉస్ హుమ్హమ్ మ్మా..ఇంకా గట్టిగా..గట్టిగా ..ఇంకా..ఇంకా.ఆపకు ..స్పీడు పెంచు.మొడ్డను చివరికంటా లాగి అడుగంట దిగేలా దెంగారా.మీ నాన్న దెంగినప్పుడు ఎన్నడు ఇంత టైటుగా నేను ఫీలవ్వలేదు.ఎంత టైటుగా నాపూకు కండరాలను రాసుకుంటు ఎంత సమ్మగా దిగుతున్నదో. ఎన్నాళ్ళకు తీరుతున్నదిరా నా దూల పూకు తీట.మీ నాన్న ఎప్పుడు దెంగిన నన్ను మంచం మీద పడేసి కోక లంగాపైకెత్తి నేరుగా మొడ్డ దూర్చి దెంగి కార్చేవాడు,అప్పుడప్పుడు నేనే కుతి తీరక పూకు దురద తీర్చు కోవడానికి మీ నాన్న మీదెక్కి దెంగెదాన్ని.అప్పుడు కల్గిన సుఖాన్నే అసలైన దెంగు డు సుఖమను కునేదాన్ని తింగరి బుచ్చిని.కాని ఈరోజు నాబట్టలన్నివిప్పి,సళ్లుతనివితీరా పిసికి,చీకి,అత్తపూకు బూజువదిలేలా నాకి నాకి సుఖ పెట్టావు. ఇంతవరకు నేను కలలో కూడా అనుకోని భంగిమలో నన్ను దెంగి సుఖ పెట్టున్నావు.ఎక్కడ నేర్చుకున్నరా నాకొడకా ఈదెంగుడు.చాలురా కన్నా చాలు నిన్ను పెంచుకున్న నా జన్మధన్యమైంది. అమ్ మా ఆఆ.ఉమ్ వుమ్ వుమ్."అంటు కసిగా బూతులు మొదలెట్టింది.అత్త మాటలకు అల్లుడులో మరింత పెరిగి పోయింది.ఇంకా కసిగా నడుమును గట్టిగా వూపుతూదెంగసాగాడు.
"'అత్త!! ఎంత టైటుగా ఉండే నీ పూకు.మొడ్డచుట్టుఎంత గట్టిగా కదులుతున్నవే నీ పూకుకండరాలు.హహహ అత్త!. ఆ నాకయిపోయేటట్లుందే" అన్నాడు వగుర్చుస్తూ.
"కన్నా నాక్కూడా అయిపోవచ్చిందిరా" అంది రోజా గస పెడ్తు.
సోమేశ్ అత్తని అలాగే వాటేసుకుని మంచందగ్గరికి తీసుకెళ్ళాడు.రోజా మంచంమీద మోకాళ్ళమీద,చేతులమీద వొంగుంది. సోమేశ్ వెనుకనుండి తన మొడ్డను అత్త పూకులోదూర్చి,ముందుకు వంగి సళ్లు గట్టిగా పిసకసాగాడు.రోజా ఆ దెబ్బల కు అంతిమదశకు చేరింది.
"దెంగు ఇంకా గట్టిగా ఊపిఊపి. దెంగరా..అత్తను నాకొడకా.అత్తకుస్వర్గం చూపిస్తున్నావురా నీ మొడ్డ పోటు తో.. అమ్ మమమామమ.ఆఆఆఆఆఆ..నా కయి పోయింది రారారరా..అమ్ మా"అంటు కార్చేసింది రోజా. సోమేశ్ అత్తని అలాగే వాటేసుకుని వేగంగా నడు మును జెట్ స్పీడుతో ఊపుతూ దెంగుతున్నాడు "అమ్ మ్ మ్ ఆఆఆఆఆఅ నీయ్మా ..అబ్బాహహ హహహః హో హోహోమ్.. నాకకాకకకకయి యియియియింది. అత్త మమమామ"అంటు మడ్డ రసాన్ని రోజా పూకునిండా వెచ్చ్డ గా కార్చెసాడు.వీర్యం పూకు నిండి పోయింది.అత్తని అలాగే వాటేసుకుని మంచం పైన అలాగే వాలిపోయారు..ఐదు నిమిషాల తరువాత ఇద్దరు బాత్రూములో జంటగా దూరారు.


 

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 0)


Online porn video at mobile phone


अपने कॉलेज के सर की रंडी बन गयी और चुदवा लीமனைவியின் அக்காbahan bani ghar ki rakhailசித்தியோடு காம வாழ்க்கைഅമ്മായിഅമ്മ കുണ്ണ വലുത്sunniyai suppi sugam thantha sumatelugu sex gey kathallusex story ಕನ್ನಡ ಕುಂಡೆEk khofnak raat hindi novel 51पुच्चीची हवसராமியா sex videosಲೈಂಗಿಕ ಕಥೆಗಳುநிரு காமகதைXxx videos bhai ne tange uthayiகாமகதைবাংলা চটি গল্প মেসোఫంక్షన్ కి వెళ్లి అక్కడ కొడుకుతో సెక్స్বাংলা চটি গল্প মেসোఫ్యామిలీని మొత్తం నాకేసాను Part 1telugu sex stories గాడిద ఉచ్చthankachi punda kilincha kathaikalমা ও মামিকে চুদে গর্ভবতি করা বাংলা sex storyসেক্সি আপুকে জোর করে চোদার চটি ও ছবিভাগনিকে চোদলাম যেভাবেfilecheap.com/maazee soyagem vol 8 videosఅత్త తో సెక్సకథలుഅനുഷ്ക ഷഡ്ഡി sexvideosকাকুর পোদ চোদাআপুর গোসল চটিবড় বউ শর্মিলার সাথে চাকরের mudakiya kanavanudan swathin vazhkai 1ఎదిగిన" కొడుకుకు "లెగిసింది సెక్స్ కథలుमामीची पुचीஅன்புள்ள ராட்சசி tamil sex storiessex kambi kathagal in malayalammamiyarkuinbamবউকে নিয়ে থ্রীসাম সেক্সभाँजी को खोलकर चूत चोदाMalayalam sex stories dress illathe forumஎன் மனைவியை எவனோ ஓல்lund me tel lagwaya nokrani se xxx khanifaset night in telugu movis xxxassamese sex story...uhhh aaahbgla xxx golpomanaivi thirudan tamil sex storyகன்னீ பெண் காமகதைचाची को चोदा नींद मेंKalyani சித்தி மேல் படுத்து பால்পোদ চুদে রক্ত বের করলামஇரண்டும் இரண்டும் மூன்று தமிழ் செக்ஸ் கதைदीदी के हिलते बूब्स Saree phne hu chudvayaXxx deshi video balonwali pucchiलंडावर कंडोम का लवतातஆசை வெச்சா தங்கச்சி செக்ஸ் கதைsuda.chadi.suwali.sexdesi-nurse-kavita-fucking-with-doctor-clear-hindi-audio-and-loud-moaning/my wife m l a kamakathaஎன் சுண்ணியை தடவியது தங்கை தான் - இன்செஸ்ட் கதைপচাৎ পচাৎ ওরে একষबहन को पुछा पेशाब लगी हे मय छोटा है sexi gostaমামনি কে চুদার ভিডিওजवखोर मारवाडी चालु आंटी सेक्स कथाஅபிநயா – என் நண்பனின் அழகு மனைவி 8ubhari hui gaand ma ki phad di holi ke dinபுஸ்ஸி கதைsexstory44kambi kadha police lockup forumProfecer ka gadhe jaisa land ne chut fadi hindiடீச்சரின் காய்கள் காம கதைসুপ্তা bangla choti